Kto ma odbremení, aby som sa pri manažmente kvality a získavaní certifikácií netočil v kruhu?

Manažment kvality

Pomôžeme Vám kvalifikovanými spolupracovníkmi, aby implementácia procesov a dokumentácie prebehla v súlade s pravidlami.

Zavedenie certifikácii a procesov s nimi spojených je pre spoločnosti v konkurenčnom prostredí nevyhnutné. Pri tom sa s vlastným personálom častokrát môžete dostať na hranice ich schopností.

Uvoľnite sa!


Naspäť

Klúčové slová

 • HR služby, Personál Bratislava
 • Personálne Leasing, CTU
 • Mzdové, Recruitment
 • Pridelení zamestnanci, Osobné riešenie
 • Účtovníctvo, Ľudské zdroje
 • Riadenia kvality, Nábor
 • Poskytovanie služieb, Personálny leasing
 • Dočasní zamestnanci, Dočasné zamestnanie
 • Headhounting

Kontakt a adresa

 • AGO EUROPE
 • Tolsteho 9, SK-81106 Bratislava,
  Slovak Republic

 • Tel.č.: +421 905 170 687
 • Email: info@ago.sk