50 Zručností - 1 Kolektív

Naše skúsenosti

Uvoľníme Vás, aby ste sa mohli venovať hlavným úlohám a využili Vašu energiu zmysluplne.

Keďže sa nič nedá predpovedať, zaskočíme za Vás aj krátkodobo. Prostredníctvom nášho kolektívu spolupracovníkov so zručnosťami z rôznych oblastí vyriešime Vaše problémy v nasledujúcich oblastiach:

 • Kancelária a administratíva

  (Výpomoc v právnickej kancelárii, Stenograf, Referent, Asistent v kancelárii)
 • Informačné technológie

  (SAP špecialista, IT technik, Pracovník call centra (podpora), Programátor, Proejktový manažér, IT manažér)
 • Obchod

  (Einzelhandelskaufmann/-frau, Verkaufspersonal)
 • Medicína a starostlivosť

  (Asistent v ordinácii, Medicínsky stenograf)
 • a v každej ďalšej problémovej oblasti vo Vašej spoločnosti.
Viac informácií

Odborní pracovníci, špecialisti, pridelený personál

Ponúkame riešenia a koncepty na získavanie personálu a neplánovaných výpadkoch

Bild-Titel

Kto zorganizuje chod mojej ordinácie alebo kancelárie a kedykoľvek ma vypočuje?

Poskytujete služby, ste advokát, alebo vlastníte/ prevádzkujete medicínske zariadenie. Vaši klienti a pacienti sú pre Vás prvoradí – a chcete, aby Vaša kancelária alebo ordinácia bola kedykoľvek dostupná. Poskytneme Vám recepčné alebo zapisovateľky, personál do ordinácií a administratívy, sekretárky alebo nemocničný personál. Netrpezliví klienti a stratení pacienti sú drahší ako naše na mieru ušité riešenia, ktoré sú Vám k dispozícii kedykoľvek.


Naspäť
Bild-Titel

Moje IT je dvermi do celého sveta. Kto mi pomôže, aby zostali stále otvorené?

Informačné technológie prechádzajú neustálymi zmenami. Ich zvládnutie je v dnešnej dobre pre každú spoločnosť veľmi dôležité – je jedno, či ste malá, stredná, alebo veľká spoločnosť. Bez kvalifikovaných pracovníkov sa môže stať, že spomalíte. Vždy keď Vám vypadnú pracovníci, alebo chcete robiť zmeny vo Vašom IT, keď sa implementuje nový SW a potrebujete pomôcť, sme vždy pripravení. V našom kolektíve spolupracovníkov máme kvalifikovaných pracovníkov, ktorí Vás budú sprevádzať vo všetkých fázach a podporia Vás. Sme pripravení Vám poradiť a pomôcť.


Naspäť
Bild-Titel

Kto mi dá správnu radu pri mojich problémoch so SAP, keď som bezradný?

Kvalifikovaní spolupracovníci sa v tejto špeciálnej oblasti získavajú ťažko. AGO si v špeciálnom programe vybudovalo SAP kompetencie a vyškolilo spolupracovníkov. Spoločne s Vami bude kvalifikácia SAP spolupracovníkov ďalej rozvíjaná, aby mohli vo Vašej spoločnosti prevziať špeciálne úlohy.


Naspäť

Klúčové slová

 • HR služby, Personál Bratislava
 • Personálne Leasing, CTU
 • Mzdové, Recruitment
 • Pridelení zamestnanci, Osobné riešenie
 • Účtovníctvo, Ľudské zdroje
 • Riadenia kvality, Nábor
 • Poskytovanie služieb, Personálny leasing
 • Dočasní zamestnanci, Dočasné zamestnanie
 • Headhounting

Kontakt a adresa

 • AGO EUROPE
 • Tolsteho 9, SK-81106 Bratislava,
  Slovak Republic

 • Tel.č.: +421 905 170 687
 • Email: info@ago.sk